Cách viết email hấp dẫn người đọc

viết email với đa phần mọi người là khó khăn.

để viết được email hấp dẫn người đọc hãy dùng văn nói thay vì văn viết.

tiêu đề của email

Tiêu đề của email là quan trọng nhất, vì thế cần lựa chọn tiêu đề hấp dẫn người đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *