Giới thiệu về BDSTV

Nguyễn Viết Thắng là người có kinh nghiệm 15 năm trong ngành quản lý Nhà nước về đất đai, 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản.

contact

Giới thiệu về BDSTV

Nguyễn Viết Thắng là người có kinh nghiệm 15 năm trong ngành quản lý Nhà nước về đất đai, 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản.

Liên hệ

Để liên hệ với Thắng

Facebook

email

Youtube

tel